Том 7 (1)

ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БОГАТСТВОТО ВЪВ ВРЕМЕТО
INVESTING IN REAL ESTATE AS A METHOD OF PRESERVING THE VALUE OF WEALTH OVER THE TIME

Димитър Благоев


ЦЕЛТА-ОРИЕНТИР – НЕЗАСЛУЖЕНО ПРЕНЕБРЕГВАН ЕЛЕМЕНТ НА ПРОВЪЗГЛАСЕНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА СРЕД КОМПАНИИТЕ ОТ СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
PURPOSE – AN UNDESERVEDLY NEGLECTED ELEMENT OF THE PROCLAIMED ORGANIZATIONAL CULTURE AMONG REAL ESTATE COMPANIES… IN BULGARIA

Кирил Димитров


БИЗНЕС РАЗВИТИЕ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
BUSINESS DEVELOPMENT OF A HEALTHCARE ORGANIZATION

Людмил Андреев, Людмила Михайлова


ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАВНИЩЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
IMPACT OF SOME DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE LEVEL OF RESIDENTIAL PROPERTY PRICES IN BULGARIA

Яна Стоенчева


ДИНАМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В СЕКТОР „ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЗА ПЕРИОДА 2005-2021
DYNAMICS OF HUMAN RESOURCES AND LABOR PRODUCTIVITY IN THE REAL ESTATE OPERATIONS SECTOR FOR THE PERIOD 2005-2021

Ваня Антонова


ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, МОТИВИРАЩИ БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
RESEARCH AND ANALYSIS OF FACTORS MOTIVATING REAL ESTATE BROKERS

Стефка Василева


РЕГУЛАЦИЯТА НА ПРИХОДИТЕ/ДОХОДИТЕ ОТ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРЕВАНТИВНА МЯРКА СРЕЩУ УКРИВАНЕ НА ДАНЪЦИ
REGULATION OF INCOME/REVENUE FROM REAL ESTATE TRANSACTIONS – A PREVENTIVE MEASURE AGAINST TAX EVASION

Моника Кривошапкова


ИКОНОМЕТРИЧЕН МОДЕЛ НА ЗАВИСИМОСТТА НА НОВОПОСТРОЕНИТЕ ЖИЛИЩА ОТ ОСНОВНИ ФАКТОРИ: АНАЛИЗ ЧРЕЗ ПАНЕЛНИ ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ
ECONOMETRIC MODEL OF THE NEWLY BUILT DWELLINGS AS A FUNCTION OF MAJOR FACTORS: ANALYSIS OF PANEL DATA… FOR BULGARIAN REGIONS

Весела Димитрова


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"