Том 5 (2)

В главната роля: Доц. д-р Драгомир Бояджиев!

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧАТБОТ В АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF CHATBOT IN REAL ESTATE AGENCIES

Драгомир Бояджиев


АНАЛИЗ ДОХОДОВ ОТ НЕДВИЖИМОСТИ В БЮДЖЕТЕ СВЕРХКРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
ANALYSIS OF REAL ESTATE INCOME IN THE BUDGET OF SUPERLARGE CITIES OF RUSSIA

Максимов С.Н., Бачуринская И.А.


МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
METHODOLOGICAL ASPECTS OF REAL ESTATE MARKET ANALYSIS

Георги Забунов


ИНОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНО-СТРОИТЕЛНИ ФИРMИ
INNOVATION AND INVESTMENT IN BULGARIAN INDUSTRIAL-CONSTRUCTION COMPANIES

Димитър Благоев


ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НОВИ ИЗЖИВЯВАНИЯ ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ
EXPLORING THE MOTIVES AND OPPORTUNITIES FOR NEW EXPERIENCES THROUGH VARIOUS FORMS OF ECOLOGICAL TOURISM

Ирена Емилова, Аделина Савова


ПРЕДИМСТВА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА LARIS MLS НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
ADVANTAGES OF USING LARIS MLS ON THE MARKET OF REAL ESTATE IN BULGARIA

Анна Господинова, Добромир Ганев


ЧОВЕШКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЛИДЕРСТВОТО ВЪВ ФИРМИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
THE HUMAN DIMENSION OF LEADERSHIP IN REAL ESTATE COMPANIES

Калоян Димитров


НАСЛЕДЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
SUCCESSION OF IMMOVABLE PROPERTY WITH INTERNATIONAL ELEMENT

Цветанка Спасова


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"