БИЗНЕС РАЗВИТИЕ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Людмил Андреев, Людмила Михайлова

Abstract: The analysis of business development and strategic management of a healthcare organization raises a number of questions of growing importance for the economics and management. The paper focuses on an example from the practice of German hospitals. The aim is to outline a vision of a modern management and development of healthcare organizations by analysing the Germany's good practice. In this regard, a concept for the management and business development is presented. The presented overview of the specifics of healthcare organizations and their innovation and construction projects shows interdisciplinary understanding. Modern equipment and innovative decisions, portfolio analysis are implemented in the healthcare organization management.

Key words:business development; strategic management; a healthcare organization

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"