Том 4 (1)

ФАСИЛИТИ ДЕЙНОСТИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕНА ПАНДЕМИЯТА COVID-19
FACILITY ACTIVITIES IN MEDICAL INSTITUTIONS IN BULGARIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Силвия Трифонова, Антон Праматаров


РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТАРТЪП ФИРМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
REALITY AND CHALLENGES FOR STARTUP COMPANIES IN THE BULGARIAN ECONOMY

Димитър Благоев


МЕТОДИЧЕСКО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
METHODOLOGICAL INTERPRETATION OF THE CONSISTENCY OF THE RESULTS IN THE EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND

Светослав Илийчовски


КОНТРОЛ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
PROPERTY MANAGEMENT CONTROL PUBLIC STATE PROPERTY

Ивелина Петкова


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕНИДЖМЪНТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ“ В УНСС
POSSIBILITIES OF INCORPORATING FOREIGN PRACTICES IN THE EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE SPECIALTY “REAL ESTATE MANAGEMENT” IN THE UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY

Яна Стоенчева


КОРПОРАТИВНИЯТ ДЪЛГ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОР „ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“
CORPORATE DEBT OF THE REAL ESTATE ENTERPRISES

Янко Христозов


ПРИВРЪЗКАТА LEX REI SITAE И ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
ТHE FORMULA LEX REI SITAE AND THE CONSTITUTION OF TARNOVO OF 1879

Цветанка Спасова


ИНФОРМИРАНОСТ И ПОЗНАВАЕМОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ ИЛИ АВАРИИ
KNOWING THE ACTION UNDER DISASTERS AND ACCIDENTS

Ели Павлова-Трайкова


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"