Том 5 (1)

Проф. д-р Йорданка Йовкова: УНСС е първият, а не вторият ми дом!

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. ИНОВАТИВНО ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД
REAL ESTATE PROPERTY. INNOVATIVE URBAN PLANNING. INTELLIGENT CITY

Йорданка Йовкова


ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖ В НЕДВИЖИМ ИМОТ
PRACTICAL ASPECTS ОF CONSTRUCTION OF A REAL ESTATE

Гергана Боянова


СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПАРКИНГОВОТО СТОПАНСТВО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ (НА ПРИМЕРА НА ГРАД СОФИЯ)
CONDITIONS AND TRENDS OF PARKING ECONOMY IN THE MAJOR CITIES (ON THE BASIS OF SOFIA CITY)

Стоян Тагарев, Мирослав Кръстев, Полина Асенова-Костова


ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОФИС СГРАДИТЕ В СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ
PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OFFICE BUILDINGS IN THE CAPITAL OF BULGARIA

Симеон Коляндов


АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СОФИЯ СЛЕД COVID-19. ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
REAL ESTATE AGENCIES IN SOFIA AFTER COVID-19. BUSINESS IMPROVEMENT PLAN

Емилия Дунева


ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
EXEMPLARY CONCEPT FOR THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ENTERPRISE

Кристиян Вълчев


ПРОГНОЗА ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ИПОТЕЧНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
FORECAST OF THE CHANGE IN THE MORTGAGE LOANS PROVIDED BY BANKS IN BULGARIA

Аглика Кънева


ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА АДСИЦ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2019 ГОДИНА
RESEARCH ON THE IMPACT OF HUMAN RESOURCES ON THE VALUE ADDED IN SECTOR L "REAL ESTATE OPERATIONS"

Огнян Ганев


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"