Том 6 (2)

HOUSING SUPPORT AS A FORM OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT IN KUWAIT
HOUSING SUPPORT AS A FORM OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT IN KUWAIT

Saad Alanssari, Lyudmila Mihaylova, Emil Papazov


ПРАВОТО НА СТРОЕЖ – ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ
BUILDING RIGHT - LEGAL AND TAX ASPECTS

Божидар Чапаров, Цветомир Манолов


РАЗВИТИЕ НА ФИРМИТЕ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ИНОВАЦИОННО-БАЗИРАНИ БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ
DEVELOPMENT OF REAL ESTATE PROPERTY COMPANIES THROUGH INNOVATION-BASED BUSINESS INCUBATORS

Димитър Благоев


ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
TAX TREATMENT OF THE EXPENSES RELEVANT TO THE USE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Георги Ранчев


ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ В КОМПАНИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ATTRACTING AND RETAINING YOUNG TALENTS IN REAL ESTATE COMPANIES

Калоян Димитров


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НАСЕЛЕНИТЕ СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR SETTLEMENTS IN BULGARIA

Десислава Колева-Стефанова


ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
TRENDS IN THE HOUSING MARKET IN THE EUROPEAN UNION

Аглика Кънева


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"