Основната цел на "Недвижими имоти & Бизнес" е създаване на изследователска платформа за обмен на статии с висока научна и практическа стойност. Свързаните с тази цел разходи се покриват единствено от публикационната такса.

Таксата за публикуване на статия в двете издания на "Недвижими имоти & Бизнес" – електронно и печатно, е 100 лв. Авторът получава 2 екземпляра от списанието по пощата (пощенските разходи са за сметка на автора). За всеки следващ екземпляр, авторът доплаща 5 лв.

При положителна рецензия, авторът ще бъде известен по електронна поща за подробности около превода на таксата.

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"