ГРАДЪТ – ВЕЧНИЯТ ДВИГАТЕЛ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
THE CITY – THE ETERNAL ENGINE OF REAL ESTATE MARKET

Константин Калинков


ПРОБЛЕМИ НА ДЯЛОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
PROBLEMS OF PARTITION OF HEAT COST IN BUILDINGS-CONDOMINIUMS

Тихомир Пелов


РАСТЕЖЪТ НА ИНОВАТИВНИТЕ ФИРМИ
THE GROWTH OF INNOVATIVE COMPANIES

Димитър Благоев


СОБСТВЕНОСТ, ПУБЛИЧЕН ИНТЕРЕС И ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
PROPERTY, PUBLIC INTEREST AND EU FUNDING

Милена Караджова


ПЕРИ-УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ
PERI-URBANIZATION IN BULGARIA – POTENTIAL FOR CONSTRUCTION INDUSTRY

Марина Славова


ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ РИСК
ECONOMIC ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL RISK

Миглена Станева-Тодорова


НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН В БИЗНЕСА
GUIDELINES FOR GRAPHIC DESIGN IN BUSINESS

Филип Бояджиев


ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ДЪЛГОСРОЧЕН НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА АПТЕКА, В БЛИЗОСТ ДО МБАЛ? SWOT АНАЛИЗ
BYU OR RENT A REAL ETSTATE FOR OPENING A PHARMACY NEAR TO MULTYPROFILE HOSPITAL? SWOT ANALYSIS

Антон Праматаров, Кузман Паскалев


 

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"