Изпратените ръкописи се проверяват за съответствие с техническите изисквания за оформление от редакторския екип.
При спазени правила се изпращат за „сляпо” рецензиране към двама рецензенти. След одобрение за публикуване, авторът получава съобщение по електронна поща, което включва информация за това в кой брой ще бъде публикуван материалът, както и предложения за редактиране на текста, за поправки, които авторът следва да направи.
Приемането на ръкопис за публикуване по никакъв начин не означава, че редакционната колегия и/или издателят споделят гледната точка на автора.

файл в Word формат с „Форма за оценка на ръкописи”

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"