Том 7 (3)

Обръщение от д-р Гергана Цанкова, Търговски директор и Управляващ Академия LUXIMMO

МАКРОМАРКЕТИНГОВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДОВЕТЕ
MACROMARKETING DEVELOPMENT OF CITIES

Боян Дуранкев, Кристиян Иванов


ТЕНДЕНЦИИ НА ПЪРВИЧНИЯ ПАЗАР НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
TRENDS IN THE PRIMARY MARKET OF RESIDENTIAL REAL ESTATE IN BULGARIA

Драгомир Стефанов, Мария Димитрова


НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ПРИ ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА БРОКЕРИТЕ НА ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
SOME OPPORTUNITIES FOR USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING THE WORK OF RESIDENTIAL REAL ESTATE BROKERS

Яна Стоенчева


ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ТЪРГОВСКИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЕВРОПА
TRENDS IN COMMERCIAL REAL ESTATE IN EUROPE

Аглика Кънева


АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ПРИЛОЖЕНИЯ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
ASPECTS OF AUTOMATED VALUATION MODELS AND REAL ESTATE APPLICATIONS

Щелян Калчев


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИНДЕКСА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИНДЕКСА НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА В ПЕРИОДА 2016 – 2021 Г.
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONSUMER PRICE INDEX AND THE HOUSE PRICE INDEX… IN THE PERIOD 2016-2021

Александър Йорданов


ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ИЗОСТАВЕНИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ЗОНИ (BROWNFIELDS) ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕРЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ ОТ СВОБОДНА ЗЕМЯ
THE POTENTIAL OF BROWNFIELDS FOR PROVIDING CONSTRUCTION SITES IN URBANIZED AREAS WITH LIMITED LAND RESOURCES

Борислав Станоев


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"

Please publish modules in offcanvas position.