ИКОНОМЕТРИЧЕН МОДЕЛ НА ЗАВИСИМОСТТА НА НОВОПОСТРОЕНИТЕ ЖИЛИЩА ОТ ОСНОВНИ ФАКТОРИ: АНАЛИЗ ЧРЕЗ ПАНЕЛНИ ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ

Весела Димитрова

Abstract: The article suggests selected alternative models of the dependence of newly built dwellings on selected socio-economic factors evaluated by regions in Bulgaria. The study period is limited to 2005 – 2021 and covers periods of economic growth, financial and economic crisis, recovery, and subsequent global crisis caused by the COVID-19 pandemic. Alternative specifications of econometric models are constructed and estimated using panel data for Bulgarian districts regarding the living area of newly built dwellings together with selected demographic, social and economic factors. A comparative analysis of the results from models estimated with different panel specifications – „pooled OLS method”, „fixed-effects method” and „random effects method” – is proposed.

Key words:new dwellings; panel data regression; Bulgarian regions.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"