Статиите, отговарящи на профила и форматирани в съответствие с техническите изисквания на списание "Недвижими имоти & Бизнес" ще бъдат предложени за двойно „сляпо” рецензиране. Всеки рецензент излиза с една от следните препоръки:

  • да се публикува без промяна;
  • да се публикува след отразяване на направените бележки без повторна рецензия;
  • да се публикува след ревизия;
  • да не се публикува, защото ръкописът не съдържа нови и добре обосновани резултати или защото списанието не е подходящо за такава публикация.

Решение за отпечатване на статия се взема от Редакционната колегия.

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"