Том 5 (4)

THE DEVELOPER – A KEY PARTICIPANT IN THE INVESTMENT-CONSTRUCTION PROJECTS
THE DEVELOPER – A KEY PARTICIPANT IN THE INVESTMENT-CONSTRUCTION PROJECTS

Dragomir Stefanov


ОСОБЕНОСТИ ПРИ УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
SPECIAL FEATURES BY REGULATING OF LANDED PROPERTIES

Гергана Боянова


ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ В ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
RESTRICTION ON THE RIGHT OF OWNERSHIP THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Бойка Чернева


ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОСЪЩЕСТВЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА
FINANCIAL FRAUDS AND CRIMES WITH REAL ESTATES COMMITTED BY THE ENTERPRISES

Мая Начкова


ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE MARKET

Светлана Николихина, Надежда Половникова


АКТУАЛНА ДДС ПРАКТИКА И РЕШЕНИЯ НА СЕС И ВАС ПО КАЗУСИ, СВЪРЗАНИ С ОБЛАГАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
CURRENT VAT PRACTICE AND DECISIONS OF THE ECJ AND SAC ON REAL ESTATE TAXATION CASES

Георги Ранчев


ИМИДЖА И СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ В СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
IMAGE AND SOCIAL MEDIA IN REAL ESTATE SECTOR

Георги Янков


АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
ANALYSIS OF REAL ESTATE INSURANCE IN BULGARIA

Мария Манчева


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"