ПРИВРЪЗКАТА LEX REI SITAE И ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Цветанка Спасова

Abstract: The article explores the private international law formula lex rei sitae, and how it was embodied in the Constitution of Tarnovo of 1879

Key words: capitulations regime, Constitution of Tarnovo of 1879, lex rei sitae, private international law, real estate law

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"