ОЦЕНКА НА РЕАЛНИ ОПЦИИ /ROV/ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Теодора Балева

Abstract: In the context of Real Estate investment decision-making, traditional methods of valuation include DCF Methods such as The NPV (Net Present Value) and The IRR (Internal Rate of Return). These methods carry their own limitations and therefore, for the past 30 years, a couple of new approaches have been adopted – like ROV (Real options valuation). This is the second article, following on from the report on ROV titled “Current highlights in Real Estate investment appraisal. Real Options Valuation’, whose purpose is to summarize the current scientific literature connected with the methodology used for ROV of Real Estate and apply its theory to a case-study in Bulgaria.

Key words: Real Options Valuation /ROV/; investment decisions; Real Estate; Hybrid Model; COVID-19.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"