УСТОЙЧИВО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ КУРОРТИ В БЪЛГАРИЯ

Еленита Великова

Abstract: Spatial planning of mountain regions in Bulgaria requires close cooperation between the public and private sectors, the local population and the natural environment to achieve sustainable development. It, in turn, requires the cooperation and multi-sectoral involvement of stakeholders. Traditional processes and models of tourism planning and development are already exhausted, which is why they need to be rethought. We will consider the problems of tourism development and planning in mountain resorts in Bulgaria, which will allow us to analyse the theoretical and practical possibilities for achieving sustainable development. Emphasis is placed on the concept of sustainable development, the state of tourism in selected mountain resorts in Bulgaria, the development of a model for their sustainable development, and the trends for the sector after overcoming the crisis with COVID-19.

Key words: sustainable planning and development, mountain resorts, model for sustainable year-round development, alliances between the private and public sector.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"