ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ КАК ЗЕРКАЛО ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
RENOVATION PROGRAMS AS A MIRROR OF PROPERTY RELATIONS

Сергей Максимов


ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО И РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА СТАДИОНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ
ECONOMIC IMPACT OF BUILDING AND RENOVATING PROFESSIONAL SPORTS STADIUMS

Божидар Чапаров, Анна Господинова


ВЛИЯНИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
THE IMAPCT OF BIODIVERSITY ON THE TOURISM DEVELOPMENT

Тодорка Тончева


ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СГРАДИ И СИСТЕМИТЕ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
INTELLIGENT BUILDINGS AND BUILDING AUTOMATION SYSTEMS

Драгомир Стефанов


ИНФРАСТРУКТУРА НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
REAL ESTATE MARKET INFRASTRUCTURE IN BULGARIA

Надя Гилина


ДИЗАЙНЪТ НА ВАКАНЦИОНННИТЕ КОМПЛЕКСИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
THE DESIGN OF VOCATIONAL GATED COMMUNITY AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE SUCCESSFUL PROJECT REALIZATION

Константин Бобчев


РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ГРАДСКАТА СРЕДА (ПО ПРИМЕРА НА ПРОГРАМА „ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА”)
REALIZATION OF PROJECTS FROM EUROPEAN PROGRAMS AT LOCAL LEVEL – OPPORTUNITY FOR RAISING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE URBAN ENVIRONMENT (FOLLOWING THE EXAMPLE OF THE „VARNA – EUROPEAN YOUTH CAPITAL” PROGRAM)

Миглена Станева, Антоан Влаев


ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
MARKET RESEARCH AND ANALYSIS OF REAL ESTATE MARKET

Младен Митов, Деница Георгиева


 

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"