Том 4 (3)

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
SOME PROBLEMS WHEN STARTING A REAL ESTATE BUSINESS IN BULGARIA

Николай Стоенчев, Яна Хрисчева


МЕТОДЪТ НА ОСТАТЪЧНАТА СТОЙНОСТ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
THE METHOD OF RESIDUAL VALUE IN ESTIMATING LAND FOR CONSTRUCTION

Тихомир Пелов


IMMOVABLE PROPERTY TAXATION AND ECONOMIC EFFICIENCY

Nelly Popova


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СЕКТОР L "ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
RESEARCH ON THE IMPACT OF HUMAN RESOURCES ON THE VALUE ADDED IN SECTOR L – REAL ESTATE TRANSACTIONS

Николинка Игнатова


ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY IN RISK MANAGEMENT

Ина Лечева


СОБСТВЕНОСТ И КОНФЛИКТ
PROPERTY AND CONFLICT

Надя Гилина, Ивайло Иванов


DIGITAL OPTIONS FOR FORWARD-LOOKING MANAGEMENT IN A PREDOMMINANTLY OFFLINE SECTOR

Margarita Ivanova


ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПАЦИЕНТСКИЯ ПОТОК ЧРЕЗ РЕДИЗАЙН В КОМПЛЕКС ОТ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
PRACTICAL ASPECTS IN THE OPTIMIZATION OF THE PATIENTS FLOW THROUGH REDISIN IN HOSPITAL COMPLEX

Антон Праматаров


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"