НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател:
доц. д-р Георги Забунов, Ръководител катедра „Недвижима собственост”

Членове:

проф. д-р Йорданка Йовкова
доц. д-р Марин Гълъбов
доц. д-р Емил Папазов
доц. д-р Драгомир Стефанов
доц. д-р Василка Стаменова
доц. д-р Драгомир Бояджиев
доц. д-р Тихомир Пелов

7-ма международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"