Том 3 (3)

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
REAL ESTATE PROPERTY AND ECONOMIC GROWTH

Йорданка Йовкова


СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ФРАНЦИЯ И БЪЛГАРИЯ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REAL ESTATE MARKET OF FRANCE AND BULGARIA

Стоян Тагарев, Мирослав Кръстев


ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПРИ ТРАНЗАКЦИЯТА НА ЖИЛИЩНА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ
STAKEHOLDERS IN THE RESIDENTIAL PROPERTY TRANSACTIONS IN BULGARIA

Надя Гилина


ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ В БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
MORTGAGE LOAN TRENDS IN THE BANKS IN BULGARIA

Аглика Кънева


ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА ПОДАТЕЛИТЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ИЗМАМИ И КОРУПЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
EUROPEAN POLICY FOR PROTECTION OF WHISTLE-BLOWERS WHO REPORT IRREGULARITIES, FRAUD AND CORRUPTION AND THE BULGARIAN REALITY

Милка Йосифова


АНАЛИЗ НА УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА АЛБАНИЯ
ANALYSIS OF THE ABSORPTION OF THE EUROPEAN UNION FUNDS FOR ALBANIA

Индрит Фари Ценай


ПРОУЧВАНЕ НА ТЕОРИИ ЗА КРЕДИТНИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЖИЛИЩНИТЕ ЦЕНИ
RESEARCH ON THEORIES REGARDING CREDIT DETERMINANTS OF HOUSING PRICES

Петър Иванов


ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ
FOREIGN EXPERTISE IN PUBLIC REAL ESTATE MANAGEMENT

Антон Праматаров


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"