Списанието "Недвижими имоти & Бизнес" се издава три пъти в годината – през юни, октомври и декември месец.
Авторите получават по електронна поща от редакционния екип потвърждение за приети за рецензиране ръкописи в 7-дневен срок.
В рамките на 30 дни след приемането на ръкописите за рецензиране, авторите се уведомяват за решението на редакционната колегия за публикуване на статиите.

6-та научно-практическа конференция с международно участие

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"