СТРАТЕГИЧЕСКА РОЛЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ

Даниел Парушев, Илиян Чабуклийски

Abstract: The Classification of economic activities from 2008 determines the construction into а separate sector, which could be also determined as a separate process of the real estate field. In this study, the main macroeconomic characteristics of sector "F - Construction" are represented, as well as its development dynamics for the period 2010- 2021. The study also represents the necessity for investment in the sector.

Key words: construction; dynamics of development; GDP; Bulgaria.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"