ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ В БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Аглика Кънева

Abstract: In this publication, the dynamics of the mortgage loans has been studied and the ratios mortgage loans to
loans and advances and mortgage loans to total assets of the banks in Bulgaria in the period 2007 – 2018. A
comparative analysis has been carried out of the mortgage loan dynamics in the banks in Bulgaria. Major trends in the
development of mortgage crediting in Bulgaria have been outlined.

Key words: mortgage loans, mortgage loans to loans and advances ratio, mortgage loans to total assets of the banks
ratio, Bulgaria

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"