СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ФРАНЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

Стоян Тагарев, Мирослав Кръстев

Abstract: The following report reveals the essence and the place of the market in the reproduction process and the
real estate market of Republic of France and Republic of Bulgaria. The analysis of the real estate market during the
researched period of these two countries showed that a number of factors of different nature influenced its development
and dynamics. Alongside the generally known factors on the French real estate the market has been influenced by
recent emerging factors such as Brexit and new production techniques such as distance work. The development of the
property market is driven mainly by demand and supply. The state, through its economic and tax policy, can essentially
influence the property market. The French government skillfully uses the market-based mechanisms to regulate the
market. Bulgaria almost does not use the tax mechanisms to guide the development of the real estate market.

Key words: market analysis, real estate market, house prices in France and Bulgaria, residential property price indices

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"