ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕПЕЧАТНИ МЕДИИ В АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Филип Бояджиев

Abstract: The Internet and the development of computer, information and communication technologies lead to
radical changes in the mass media. The article discusses the essentials, key features and types of unpublished media
and the opportunities they give to the work of real estate.

Key words: New media, Digital media, Facebook, LinkedIn, Twitter, Real estate.

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"