Станимир Стаматев

Abstract: Studying and tracking of hosing markets may be performed via many different methods. With the help of several main indicators, the condition and the dynamics of Bulgarian housing markets is illustrated in the document. At the same time, more attention is payed to the latest tendencies of internal migration and emigration. Thus, the document relevels the possible effects of migration processes on the housing markets in the country. The conclusion highlights the main directions of Bulgarian housing markets’ future development.

Key words: residential properties, housing market, effects, migration processes, emigration

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"