РОЛЯ НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА УСПЕШЕН ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Жаклин Коен

Abstract: This article considers the Process Approach as the basis of all contemporary systems of control. It describes its benefits and shows the stages and methods of resolving the basic problems of its implementation. Special consideration is given to the business process which is a key concept of the Process Approach. Attention is paid to the subsystems of the Process Approach and its role in the setting up of a successful facility management system in the hospitality industry.

Key words: Process approach, Business process, Facility management process

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"