ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛ "ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ЧРЕЗ INPUT-OUTPUT МОДЕЛА

Сабрина Калинкова

Abstract: This article analyzes the state of the real estate sector in Bulgaria using the input-output model. The main indicators to be considered are: volume of total output, volume of output for intermediate consumption and volume of output for final consumption. The relations of the sector with the remaining sectors of the economy are presented - and as a producer and supplier of resources for the other sectors and as recipient of resources from the other sectors.

Key words: real properties, input-output model, sectoral analysis.

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"