ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в 6-та научно-практическа конференция с международно участие

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров
15 май 2020 г.

 

Забележка: Всички полета са задължителни за попълване. При успешно подадена заявка за участие, авторът ще получи потвърждение на предоставения електронен адрес.
В конференцията може да се участва максимално с две статии – лично или в съавторство. При участие с две статии се представят отделни заявки с анотации.

Заявката за участие трябва да се попълни и изпрати до 20 март 2020 г.

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"