ПРОГРАМА

за 6-та научно-практическа конференция с международно участие

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

15 май 2020 г., УНСС, София

 

9.45 – 10.00   – Онлайн регистрация на участниците в конференцията

                        /онлайн в платформата MS Teams/

10.00 – 10.30 – Тържествено откриване. Приветствия.

                        /онлайн в платформата MS Teams/

10.30 – 15.00 – Пленарно заседание

                        /онлайн в платформата MS Teams/

15.00 – 16.00 – Обсъждане на научните разработки. Закриване на конференцията

                       /онлайн в платформата MS Teams/

  

ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В НАУЧНИЯ ФОРУМ !

6-та научно-практическа конференция с международно участие

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"