PROPTECH ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Константин Бобчев

Abstract: Property technology (proptech) is a hot topic in the property market, but what actually is proptech? What does the technology for the property market offer? Which are the examples of proptech? Which are the proptech opportunities? When does the proptech arise and how it develops on the European and on the Bulgarian market? How will PropTech change real estate? Being an important part of the wider digital transformation it is taking place in the property industry and leads to a change in mentality for the entire property industry and the way transactions and movements are taking place. Proptech, a portmanteau of property and technology, promises to change the world of development and planning, it involves the blending of information technology and real estate, creating platforms such as web interfaces, apps, and tech tools that aid in planning and development processes.

Key words: proptech; life cycle; property industry; innovation; startup

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"